Блог

Предварително попълнените декларации за доходите ще са достъпни от 16 март


Продажбата на лични вещи в интернет е освободена от облагане


Задължителна и доброволна регистрация по ЗДДС. Защо, кога, как и къде?


Осигуряване на собственик и управител на фирма


До 1 март работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2020 г.


Смяна на касови апарати за фирми нерегистрирани по ДДС - до 30 юни


Смяна на фискалния софтуер за бензиностанции – до 30 юни


В НАП са декларирани 15 000 електронни магазини


Важно за кандидат-студенти и осигуровките им за летните месеци преди започване на обучение или работа


Отпада задължението за водене на книги за дневни финансови отчети за лицата, използващи фискални устройства


Отчетните регистри по ДДС във възка с промените при отложено начисляване на ДДС при внос, в сила от 01.07.2019 г.


Проект на инструкция за извършване на съвместни проверки на място от ДАНС и НАП е публикуван за обществено обсъждане


НАП и бизнесът продължават проекта за софтуерна фискализация