Блог Важно за кандидат-студенти и осигуровките им за летните месеци преди започване на обучение или работа

Както НАП напомня, през летните месеци учениците, завършили средно образование през настоящата година и кандидатстващи  в университети, трябва да внесат сами сумите за здравни осигуровки за тези месеци.

 

Това е изискване и за учениците, завършили средно образование тази година, но още не започнали работа. Тъй като те не могат вече да се считат ученици, а не могат и да се причислят нито към работещите, нито към студентите, здравните осигуровки за летните месеци преди започване на обучение или работа са за тяхна сметка.


Документът, който трябва да се подаде от тези групи ученици, е Декларация – Образец 7. Това е документ за възникването на задължение за здравни вноски. Срокът за подаване на декларацията е до 25-тия ден на месеца след месеца, за който се дължи здравна осигуровка.


За улеснение в сайта на НАП, в рубриката „Здравно осигуряване”, може да се изтегли файл за разпечатване на Декларация – Образец 7. Тук е публикувана и  информация за начина на попълване и на подаване на декларацията.


Начините за подаване на декларацията са няколко: лично в офис на НАП, чрез изпращане по пощата с обратна разписка, или по електронен път – за това е необходим ПИК (Персонален идентификационен код). Във всеки офис на НАП може да се получи безплатно ПИК.


При пропускане на заплащането на дължимите здравни осигуровки може да се получи прекъсване на здравното осигуряване. Това означава, че зрелостниците с такъв пропуск няма да могат да използват безплатните здравни услуги, осигурени от НЗОК (Здравната каса). Прекъсването се регистрира след неплащане на повече от три здравни вноски през последните три години. Всеки гражданин може да провери дали здравноосигурителните му права са прекъснати, като посети офис на НАП или използва електронната услуга „Здравноосигурителен статус“ на сайта на Агенцията.

 

За 2019 г. дължимите здравни осигуровки са в размер 22,40 лв. месечно. Както уточнихме по-горе, тази сума трябва да се внася от неосигурените лица до 25тия ден на следващия месец. При внасяне със закъснение се начислява лихва. Можете да използвате услугата „Здравноосигурителен калкулатор" на сайта на НАП, за да изчислите сумата на дължимите здравни вноски и лихвите, дължими върху неплатените в срок вноски.