Блог Смяна на фискалния софтуер за бензиностанции – до 30 юни

Съгласно Наредба Н-18, собствениците на бензиностанции са задължени да сменят фискалния си софтуер.

 

Новият софтуер трябва да съответства на изискванията на наредбата, а смяната трябва да се извърши до 30 юни тази година.


А от 30 септември за касовите бележки, издавани от бензиностанциите, ще важат изискванията за включване на допълнителни данни: брутен им марж, размер на данък добавена стойност, както и акциз.