Блог Проект на инструкция за извършване на съвместни проверки на място от ДАНС и НАП е публикуван за обществено обсъждане

12.2.2021

 

Национална агенция за приходите публикува за обществено обсъждане Проект на инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място от "Финансово разузнаване" на ДАНС и НАП по Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и  Мотиви към проект на инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място от "Финансово разузнаване" на ДАНС и НАП по Закона за мерките срещу изпирането на пари .

 Срокът за подаване на коментари и предложения по проекта е 30 дни, считано от датата на публикуване.