Цени

Нашите цени са съобразени с нуждите на клиентите ни. Предлагаме гъвкав и индивидуален подход за всеки от нашите партньори:

  • работим с месечни абонаментни такси;
  • цените се договарят и се определят в зависимост от количеството документи за обработка, броя осигурени лица, регистрация или липса на такава по ЗДДС. Броя документи включва всички входящи и изходящи счетоводни документи като фактури, дебитни и кредитни известия, а също така авансови отчети, банкови документи,пътни листа и др.;
  • отстъпки при предоставяне на повече от една фирма за обслужване;
  • за еднократни счетоводни услуги цените се договарят индивидуално за всеки случай на база времето необходимо за извършването на съответната услуга.

Минимални такси за абонаментно счетоводно обслужване и обработка на работни заплати:

 

Вид клиенти

Еднолични търговци

Юридически лица

Фирми нерегегистрирани по ЗДДС  с до 20 документа на месец и 1 брой осигурено лице.

85 лв

85 лв

Фирми регистрирани по ЗДДС

с до 20 документа на месец и 1 брой осигурено лице.

180 лв

180 лв

 

Минимални такси за абонаментно обслужване за обработка само на работни заплати:

 

Брой персонал

цена

5 души

90 лв

5-10 души

160 лв