Цени

 

Счетоводни услуги - цени

 

Счетоводна къща “Консултинг Комерс” предлага на своите клиенти счетоводни услуги на цени, които са съобразени с техните потребности. Ние можем да ви предложим гъвкав и индивидуален подход във формирането на цени за счетоводни услуги, след като се запознаем обстойно с вашия бизнес.

 

“Консултинг Комерс” може да ви предложи следните условия за образуване на цени за счетоводни услуги:

 

 • възможност за счетоводно обслужване с месечни абонаментни такси или еднократни, в случай на нужда от еднократна консултация или услуга; 
 • цени за счетоводни услуги се договарят и се определят в зависимост от количеството документи за обработка, броя осигурени лица, налична регистрация или липса на такава по ЗДДС, като:
  - под брой документи за обработка се включват всички входящи и изходящи счетоводни документи, в т.ч. фактури, дебитни и кредитни известия, а също така авансови отчети, банкови документи, пътни листа и други, необходими за пълното счетоводно обслужване на вашата фирма;
 • в случай на обслужване на повече от една фирми за един клиент, може да се възползвате от отстъпка при формиране на цени за счетоводни услуги; 
 • за еднократни счетоводни услуги цените се договарят индивидуално за всеки случай на база времето, необходимо за извършването на съответната счетоводна услуга.

 

 

Освен текуща счетоводна отчетност и администриране на трудови възнаграждения, “Консултинг Комерс” може да ви предложи:

 

  • консултации в областта на данъчното и осигурително законодателство; 
  • изготвяне на финансови документи, справки, декларации и други; 
  • съдействие при процедури по кандидатстване и усвояване на банкови кредити, финансов и оперативен лизинг;
  • консултация и съдействие при регистрацията на нови дружества, деклариране на настъпили промени, преобразуване на дружества.

 

Счетоводна къща “Консултинг Комерс” предлага на своите клиенти конкурентни цени, предвид предлаганите на пазара. Тук получавате качествено счетоводно обслужване на най-добра цена.

 

В приложените таблици ще откриете минималните такси за абонаментно счетоводно обслужване и/или администриране на трудови възнаграждения, които се прилагат в “Консултинг Комерс”:

 

Вид клиенти

Еднолични търговци

Юридически лица

Минимални цени за фирми нерегегистрирани по ЗДДС  

110 лв

110 лв

Минимални цени за фирми регегистрирани по ЗДДС  

180 лв

180 лв

 

Минимални такси за абонаментно обслужване  за обработка само на работни заплати:

 

Брой персонал

цена

5 души

100 лв

5-10 души

180 лв