Услуги Други услуги

Други услуги

·       консултации , изготвяне на документи и съдействие за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг;

·       консултации и съдействие при регистриране на нови дружества , промени в обстоятелствата или преубразуване на съществуващи дружества съгласно Търговския закон.