Услуги Годишно счетоводно приключване

Годишно счетоводно приключване

 

Съгласно законодателството на Република България, всяка фирма (Едноличен търговец или юридическо лице) има задължението да извърши годишно счетоводно приключване, като за целта следва да бъдат изготвени и предадени:

 

  • Годишни финансови отчети; 
  • Годишен отчет за дейността за НСИ; 
  • Годишна данъчна декларация.

 

Коректно оформената документация следва да бъде предадена в срок в съответните държавни ведомства в предвидения срок. Сама по себе си процедурата по годишно счетоводно приключване е сложен процес, който може да бъде извършен само от специалист, запознат с актуалните изисквания по повод отчетността на фирмите. Счетоводна къща “Консултинг Комерс” може да извърши задължителното годишно счетоводно приключване на добра цена и високо професионално ниво.

 

Какво включва услугата годишно счетоводно приключване?

 

“Консултинг Kомерс” извършва счетоводното приключване, съобразявайки се с актуалните закони и наредби, в т.ч. Закона за счетоводството и приложимите стандарти, ЗКПО, ЗДДФЛ и Закона за статистиката. Услугата годишно счетоводно приключване включва:

 

  • Цялостна обработка на цялостната първична счетоводна документация; 
  • Изготвяне и публикуване на ГФО; 
  • Изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация;
  • Изготвяне и подаване на изискуемите отчети до НСИ; 
  • Финансов одит на ГФО и изготвяне на съответните доклади, съгласно изискванията.

 

Счетоводна къща „Консултинг Комерс” може да ви предложи качествено счетоводно обслужване от висококвалифициран персонал. Тук можете да потърсите и съдействие по въпроси, свързани с комплексната работа на фирмата ви – данъчни консултации и дейности по организация, обработка и подаване на изискуемите данъчно-осигурителни документи в съответните ведомства – НОИ и НАП; съдействие при изчисляване на работна заплата и други. 

 

В зависимост от търсените от вас услуги, ние ще ви предложим оптимални цени за счетоводни услуги. Можете да се възползвате от отстъпка при сключване на договор за абонаментно текущо счетоводно отчитане и консултации.

 

 


Запитване

Вашето име:*
фирма:*
e-mail:*
телефон:*
уебсайт:
запитване: