Услуги Счетоводни консултации

Счетоводни консултации 

 

Достъпът до качествени счетоводни услуги и консултации е от ключово значение за бизнеса. Независимо от размера на бизнеса или областта, в която е насочена дейността му, достъпът до счетоводни консултации следва да е на високо ниво, тъй като счетоводното обслужване за вашата фирма включва и достъп до счетоводни консултации, необходими за: 

 

  • Функционирането на фирмата по законоустановения начин, спазвайки нормативната уредба по отношение на счетоводното законодателство; 
  • Осигуряване на реална представа във всеки един момент за движението на паричните и стоково-материални активи/пасиви във фирмата;
  • Ефективното планиране за развитие на фирмата, което е възможно, благодарение на задълбочен анализ на получаваните данни при текущо счетоводно обслужване.

 

Предоставянето на счетоводни консултации от “Консултинг Комерс” е на отлично професионално ниво. Ние сме екип от специалисти с достатъчно дълъг опит в счетоводната сфера, за да ви предложим и счетоводни консултации, наред с комплексните счетоводни услуги, в които е специализирана фирмата ни.

 

Основните счетоводни консултации, които можете да получите от “Консултинг Комерс”, са следните:

 

  • консултация по повод избор на прилагана счетоводна политика и/или прилагане на правилните счетоводни стандарти за финансови отчети, съобразени в зависимост от спецификите и размера на вашия бизнес; 
  • счетоводни консултации при избора на счетоводен софтуер и инструкции за използването му;
  • съдействие при различни финансово-счетоводни казуси; 
  • консултация и съдействие при годишно счетоводно приключване.

 

Наред с предлагането на счетоводни консултации, “Консултинг Комерс” може да ви съдейства при нужда от данъчна консултация и/или подпомагане дейността при регистрация на нова фирма в Търговския регистър. 

 

В случай че търсите дългосрочно сътрудничество за счетоводното обслужване на добри цени, счетоводна къща “Консултинг Комерс” е насреща. Бъдете спокойни, бизнесът ви е в сигурни ръце!

 


Запитване

Вашето име:*
фирма:*
e-mail:*
телефон:*
уебсайт:
запитване: