Блог Осигуряване на собственик и управител на фирма

 

 

 

Имате или ви предстои да регистрирате фирма и не сте наясно с въпроса за осигуровките, които трябва да плащате като управител или собственик? В тази блог статия ще разгледаме и сравним възможностите пред вас и ще ви дадем полезна информация, на базата на която да направите информиран избор. Ще оценим предимствата и недостатъците на всеки подход, ще видим в кои случаи кой би бил подходящ за вас според целите и нуждите на бизнеса ви. Но за това по-нататък в статията. Сега нека започнем с основното - какви са вариантите пред вас, за да се осигурявате като собственик и управител на фирма?

Накратко – опциите са две:

  • Регистрация като самоосигуряващо се лице.
  • Осигуряване по договор за упраление и контрол (ДУК).

Разбира се, има разлики в тях - както по отношение третиране на разходите им за данъчни цели, така и като суми на осигуровките. Нека разгледаме по-подробно и двете опции.

 

Осигуряване на собственик на ЕООД  и ООД като самоосигуряващо се лице

 

Ако изберете да се самоосигурявате, ще плащате месечни осигуровки към НАП, които ще се третират като ваш личен разход. Управителят, в качеството си на самоосигуряващо се лице, следва да се осигурява за социалните рискове Инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. По свое желание, може да се осигурява и за рисковете „Общо заболяване и майчинство”, като по този начин при настъпване на определени обстоятелства, има право на парични обезщетения и парични помощи от Държавно обществено осигуряване.

Тук е важно да се отбележи, че има минимален осигурителен доход (МОД) или сумата, върху която се начисляват осигуровките, който за 2021 година е 650 лв. Максималният осигурителен доход е в размер на 3000 лв. Самоосигуряващото се лице има право на избор дали да се осигурява с право на  болничен, като получава обезщетение от НОИ при заболяване или да е без това право.

Ако изберете да се осигурявате на МОД от 650 лв. с право на болничен, то месечната сума, която ще трябва да плащате през 2021 г. е 203.45лв. Сумата на осигуровките без право на болничен е 180.7 лв. Ако самоосигуряващото се лице е пенсионер, то може да плаща вноски само за здравно осигуряване и в тази ситуация вноските са само 52 лв. Всички изброени вноски се плащат до 25-то число на месеца за предходния месец по съответните сметки на НАП. В същия срок трябва да подадете и месечните декларации за осигуровки Образец 1.

 

ВАЖНО! Според закона, ако собственик и управител на фирма реши да се самоосигурява, трябва да направи това в 7 дневен срок от започване на дейността. Как да го направите? Това става отново след подаване на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице в НАП. Можете да го направите на място в офис на институцията или онлайн, като за целта ще ви е необходим ПИК (персонален идентификационен код).

 

Какви са предимствата и недостатъците на този тип осигуряване?

 

Основните предимства на този тип осигуряване са, че спестява доста средства спрямо алтернативните начини - ДУК. От друга страна, заплатата и осигуровките не се признават за фирмени разходи и съответно с тях не може да се намали облагаемата основа за данък печалба.

 

В кои случаи осигуряването на собственик на ЕООД и ООД като самоосигуряващо се лице е подходящ вариант?

 

  • Имате малък бизнес.
  • Капиталът ви е ограничен.
  • Искате да минимизирате разходите, докато бизнесът ви се разрасне.

 

Осигуряване по договор за упраление и контрол (ДУК)

 

За да е възможно осигуряването на собственика на ЕООД и ООД по този начин, той трябва да е вписан задължително като управител на дружеството в търговския регистър.В този вариант лицето се осигурява от фирмата. Това приравнява ДУК с трудов договор, при който лицето получава месечно възнаграждение. В този случай, управителят получава възнаграждение и следва да се осигурява за всички осигурителни рискове (фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство", фонд "Трудова злополука и професионална болест" и фонд "Безработица") и дължи данък върху получения доход.

При ДУК Минималният осигурителен доход, върху който следва да се осигурява лицето, зависи от минималните прагове по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Управителите попадат в колона 1 – Ръководители. Списъкът по икономически дейности можете да намерите на сайта на НАП.

При ДУК не се налага регистрация в НАП, но отново е необходимо ежемесечно до 25-то число да се подават декларации за осигуряване Образец 1, както и декларация Образец 6.  Осигуровките също като при самоосигуряването се дължат до 25-то число на месеца за предходния месец.

 

ВАЖНО!Плащането на осигуровките става през фирмата – това е важно да се знае, ако вие сами го инициирате. В този случай фирмата е посочена като задължено лице при изготвяне на платежните към НАП.

 

Какви са предимствата и недостатъците на този тип осигуряване?

 

ДУК има много предимства. При него не се налага регистрация в НАП. Освен това запалатата и осигуровките се признават за фирмени разходи, което означава, че ще можете да спестите пари от корпоративен данък. От друга страна ДУК е доста по-скъпият от двата варианта за осигуряване на  управител на фирма.

 

В кои случаи осигуряването на собственик на ЕООД  и ООД с договор за управление и контрол е подходящ вариант?

 

  • Имате бизнес с по-голям капитал
  • Желаете да получавате регулярен личен доход
  • Имате нужда да докажете постоянен доход – за кредит от банка или други финансови институции

 

Заключение

 

Представихме ви предимствата и недостатъците на всеки един от моделите за осигуряване на собственик и управител на фирма. Самоосигуряването се предпочита масово от собственици и управители на малки и средни фирми, които искат да плащат възможно най-малко осигуровки.

Истината е, че за да вземете правилното решение, трябва да прецените рисковете и ползите на двата варианта спрямо конкретната дейност на дружеството ви, реалните му доходи и желаните цели в дългосрочен план. Ако имате нужда от консултация за правилния избор по този или други важни счетоводни въпроси, ние сме на ваше разположение. Само попълнете формата ни за запитване и ние ще се свържем с вас, за да изберем заедно най-доброто и работещо решение за бизнеса ви.