Услуги Данъчни услуги

Данъчни услуги

·       консултации по въпроси свързани с данъчното законодателство;

·       съдействие и участие при проверки  от органите на НАП.