English version
усуги
цени
контакти

Нашата основна цел е да предложим на клиентите си качествено счетоводно обслужване, компетентни консултации по счетоводни въпроси касаещи данъчното законодателство, трудово-правните и осигурителни отношения на достъпни цени.

Своевременно информиране от наша страна за промени в данъчната, счетоводната и осигурителната нормативна база и осъществяване на практическото им приложение.
гр.София-1504, кв.Редута
ул. Попова шапка 47 ет. 2 ап. 13
тел. 870-25-80 и 0887 331 241

ЦЕНИ
  • Работим с месечни абонаментни такси
  • Цените се договарят и се определят в зависимост от количеството документи за обработка,броя осигурени лица, регистрация или липса на такава по ЗДДС.
  • Отстъпки при предоставяне на повече от една фирма за обслужване
  • За други еднократни счетоводни услуги цените се договарят


Минимални такси за абонаментно счетоводно обслужване и обработка на работни заплати

Вид клиенти Еднолични търговци Юридически лица
Фирми нерегегистрирани по ЗДДС 60 лв 60 лв
Фирми регистрирани по ЗДДС 180 лв 180 лв
  • за изготвянето на декларации и отчетите във връзка с годишното приключване се заплаща допълнително по 100 лева за първата непълна година и 150 лева за следващите години; броя документи включва всички входящи и изходящи първични счетоводни документи като фактури, дебитни и кредитни известия, а също така авансови отчети, банкови документи и пътни листа.

Минимални такси за абонаментно обслужване за обработка само на работни заплати

Брой персонал цена
5 души 70 лв
5-10 души 120 лв

Copyright © “КОНСУЛТИНГ КОМЕРС” ЕООД designed by www.w-media.net